Rex Mundivalsen

Första delen i Toni Rhodins trilogi om cirkusfamiljen Mundi. Jag har fotograferat omslagets framsida.

.