Ett annat Rosengård

EttAnnatRosengardEtt bokprojekt som jag gjorde tillsammans med Jeanette Rosengren, som ansvarade för texten. Under ett par år dokumenterade jag livet i Malmöstadsdelen Rosengård, där jag själv också växt upp, och lärde känna människor och miljöer från alla delarna i Rosengård. Hyresrätter, bostadsrätter, gröna rum, höghus, låghus, offentlig konst, gemenskap, glädje, värme, betong och engagemang – listan kan göras lång på vad jag upplevde under resans gång.